Vragen/Antwoorden: uitvaart

Heeft u een vraag ? Klik hier

Waarom een uitvaartcontract onderschrijven ?

U voorziet op voorhand de kosten en de organisatie van uw begrafenis en u vermindert zo de last voor uw naasten. Het bedrag van de waarborg dat initieel voorzien is, wordt elk jaar geherwaardeerd: het wordt niet verlaagd indien uw gezondheidstoestand achteruit gaat.

U laat uw naasten een kapitaal na dat volstaat om de kosten voor de begrafenis te dekken, en zelfs een extra kapitaal om andere kosten te dekken.

U kan de begunstigden naar keuze aanduiden, zelfs een begrafenisonderneming.

Wat gebeurt er indien het verzekerde kapitaal van mijn contract het bedrag van de begrafenis overschrijdt?

Indien de begunstigde in eerste rang een begrafenisonderneming is, wordt het deel van het kapitaal overlijden dat de rekening van de begrafenis overschrijdt, aan de begunstigde in tweede rang gestort.

Indien de begunstigde in eerste rang geen begrafenisonderneming is, wordt het kapitaal integraal aan de begunstigde(n) gestort die het geld kan/ kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de successierechten te betalen zonder een goed te moeten verkopen.

Kan ik de begunstigde van mijn contract veranderen?

Dat is mogelijk op om het even welk moment. Indien de vorige begunstigde echter de begunstiging van het contract heeft aanvaard, is zijn akkoord wel vereist.

Ik wens mijn Uitvaartcontract af te kopen, kan dat?

De onderschrijver kan op elk moment om de betaling vragen van de beschikbare waarde van zijn spaartegoed (afkoopwaarde).
Deze waarde moet worden betaald binnen een maand na ontvangst van de vereiste documenten:

Ik verander van bankdomiciliëring, wat moet ik doen?

Het volstaat om een nieuwe domiciliëringsopdracht in te vullen en naar ons op te sturen. Hiervoor, mag u uw makelaar contacteren of AFI ESCA op het volgende email: contact.belgique@afi-esca.com

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in