PREVINDI – tijdelijk overlijden

Beleid inzake de vergoeding van de tussenpersonen

In toepassing van de Europese richtlijn op de financiële markten MIFID, onlangs uitgebreid naar de verzekeringssector, volgt hierna het beleid van AFI ESCA inzake de vergoeding van haar tussenpersonen.

AFI ESCA vergoedt haar tussenpersonen:

Deze synthese geeft een overzicht van de verschillende vergoedingen uitbetaald door AFI ESCA aan haar tussenpersonen. Voor meer gedetailleerde informatie, vragen wij u om u tot de maatschappij of uw makelaar te wenden.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in