Onze geschiedenis van 1923 tot nu…

1923

Ontstaan van Est Capitalisation (ESCA).
Op initiatief van een groep lokale personen wordt ESCA in het leven geroepen om de Alsaciens een middel te bieden dat hen in staat stelt om een kapitaal te sparen in een financieel geprivilegieerd kader.

1933

Ondanks de economische crisis, begint ESCA, dankzij haar succes, met de bouw van de maatschappelijke zetel in Straatsburg. Dit prestigieus gebouw, aan de rand van de rivier Ill, zal klaar zijn in 1936.

1965

Dankzij de commerciële bloei is ESCA aanwezig in 80% van het Frans grondgebied.

1975-1989

Dankzij een goede organisatie en een gamma van aantrekkelijke financiële producten slaagt ESCA erin om de omzet met tien te vermenigvuldigen.

1990-2000

ESCA richt alle inspanning op de interne groei. Het commerciële succes uit zich in een sterke toename van de omzet en een toename met 125% van de beheerde activa.

2004

Overname via Dresdner Bank van de verzekeringsmaatschappij AFI EUROPE die voortkomt uit een coöperatieve vennootschap volgens Belgisch recht die in 1925 in Frankrijk werd gevestigd.

2008

Uitoefening in een vrije dienstverlening in België

2010

AFI Europe en Esca Prévoyance fusioneren tot AFI ESCA.

2011

Begin van de uitoefening in Italië.

2014

Officieel Filiaal België – Begin van de uitoefening in Luxemburg.

AFI ESCA op de markt

Positionering en verspreiding

De maatschappij AFI ESCA heeft ervoor gekozen om zich enkel op de markt van personenverzekeringen te begeven, meer in het bijzonder op de markt van de voorzorg, om vernieuwende producten te kunnen aanbieden die steeds perfect aangepast zijn aan de behoeftes van de klanten, met het oog op de duur en het respecteren van de aangegane verbintenissen.

Dankzij de combinatie van deze specialiteiten kan AFI ESCA globale oplossingen aanbieden die aangepast zijn aan de financiële raad en los staan van de inkomsten of reeds bestaande oplossingen bij de klanten, of, het tegenovergestelde, individuele oplossingen, die aangepast zijn aan één unieke behoefte, zoals een lenings of een uitvaartverzekering.

AFI ESCA verspreidt haar producten via een netwerk van professionele en onafhankelijke makelaars, die een kwalitatief en adequate raadgeving hoog in het vaandel dragen. Dankzij haar nauw contact met haar klanten en makelaars, beschikt AFI ESCA over de mogelijkheid om haar producten voortduurend te laten evolueren, in functie van de nooden van de Belgische markt.

AFI ESCA tracht zo competitieve producten, kwalitatieve en adequate services te bieden.Tot op vandaag hebben deze eigenschappen, samen met de financiële soliditeit en de capaciteit om ontwikkelingsprojecten uit te voeren, een groei van de maatschappij verzekerd die groter is dan die van de verzekeringsmarkt in zijn geheel, waarbij AFI ESCA toch een maatschappij op mensenmaat is gebleven met een familiale spirit.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in