AFI ESCA

Bescherming van persoonlijke gegevens

Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016

In toepassing van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 “GDPR” genoemd), legt de maatschappij AFI ESCA u een informatienota voor met betrekking tot de voornaamste gegevensverwerkingen die zij toepast.

Wij informeren u dat onderhavige mededeling regelmatig bijgewerkt kan worden in het kader van de aanpassing aan de evolutie van onze organisatie, onze aanbiedingen en de geldende wettelijke regelgevingen.

Het is goed mogelijk dat onderhavig document evolueert en de laatste online versie zal de van kracht zijnde versie zijn. Wij vragen u om er regelmatig kennis van te nemen op onze website. In geval van substantiële wijzigingen van deze mededeling, zullen wij u daar uitdrukkelijk over informeren via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Download het document

 

De verwerkingsverantwoordelijke is AFI ESCA

SA AFI ESCA – R.C.S STRASBOURG TI 548 502 517 met een kapitaal van 12 359 520,00 EUR.
2, quai Kléber
CS 30441
67 008 STRASBOURG Cedex

Vertegenwoordigd door de heer Elie TOLEDANO, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur.

AFI ESCA heeft een Data Protection Officer aangesteld die kan worden bereikt op het volgende adres: dpo@afi-esca.com

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen