PROTECTIM – Tijdelijk overlijdensverzekering

Beleid inzake de vergoeding van de tussenpersonen

In toepassing van de Europese richtlijn op de financiële markten MIFID, onlangs uitgebreid naar de verzekeringssector, volgt hierna het beleid van AFI ESCA inzake de vergoeding van haar tussenpersonen.

AFI ESCA vergoedt haar tussenpersonen op drie verschillende wijzen:

De rappelcommissie heeft als doel een bijkomende vergoeding toe te kennen aan de tussenpersonen wanneer zij een bijkomende dienst verlenen aan de klant door bepaalde voorzieningen te gebruiken die door de maatschappij ter beschikking gesteld worden (volgens de criteria bepaald door de maatschappij). Zij wordt berekend volgens de op jaarbasis berekende productie. Ze wordt toegekend volgens de voorwaarden bepaald door de bijzondere overeenkomst ondertekend tussen de verzekeringstussenpersoon en de maatschappij.

Deze commissie heeft geen enkele invloed op de door de klant betaalde commerciële premie.

Deze synthese geeft een overzicht van de verschillende vergoedingen uitbetaald door AFI ESCA aan haar tussenpersonen. Voor meer gedetailleerde informatie, vragen wij u om u tot de maatschappij of uw makelaar te wenden.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in