Uitsluitingen Crédit conso

Artikel 11. Gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle waarborgen

Er wordt geen enkele waarborg gegeven indien het schadegeval het gevolg is van:

 • een zelfmoord in het eerste jaar van het contract,
 • een burgeroorlog of een oorlog door een buitenlandse mogendheid, een oproer of een opstand waar de gebeurtenissen zich ook voordoen en ongeacht de hoofdrolspelers onder voorbehoud van de voorwaarden vastgelegd door de FSMA
 • betreffende levensverzekeringen ten tijde van een gewapend conflict,
 • een misdrijf of misdaad vrijwillig gepleegd door de verzekerde als dader of mededader en waarvan hij of zij de gevolgen kon voorzien,
 • directe of indirecte gevolgen van explosies, hitte of stralingen komende van kernontploffingen,
 • medische aandoeningen of ongevallen die werden vastgesteld voor de datum waarop de waarborgen werden ingesteld,
 • ongevallen veroorzaakt door de Verzekerde in staat van dronkenschap (met een promille gelijk aan of hoger dan 0,5 g/l),
 • het gebruik van verdovende middelen of drugs al dan niet als dusdanig gedefinieerd door de wet die niet op voorschrift worden gebruikt,
 • vluchten met een toestel dat niet is voorzien van een luchtwaardigheidsattest of waarvoor de piloot niet in het bezit is van een geldig brevet of geldige licentie of een vlucht met een vliegende vleugel of ander vergelijkbaar toestel: ULM, deltavleugel of zeilscherm,
 • actieve beoefening van volgende sporten: parachutespringen, bungee jumpen, speleologie.

In geval van overlijden van de Verzekerde ingevolge een risico dat uitgesloten is zoals bepaald in artikel 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden, en eventueel in de Bijzondere Voorwaarden, alsook door de wettelijke normen inzake de levensverzekering, zal de Verzekeraar aan de Begunstigde het deel van de betaalde premie betalen dat betrekking heeft op de periode volgend op de datum van het overlijden, en dat niet opgeslorpt is door de dekking van het risico, waarbij dit beperkt is tot de verzekerde uitbetaling in geval van overlijden.

Het gedeelte van de niet-opgeslorpte premie, zoals hierboven vermeld, zal netto uitbetaald worden na aftrek van alle commissiekosten van (een) tussenperso(o)n(en), van de door de Verzekeraar betaalde taks alsook van de dossierkosten.

Artikel 12. Uitsluitingen betreffende de waarborgen V.B.I. en V.T.A.

Naast de uitsluitingen vermeld in artikel 11 zijn onderstaande uitsluitingen van toepassing met betrekking tot de waarborgen V.B.I en V.T.A :

 • ongevallen, ziektes, invaliditeit en handicaps :
  • die het gevolg zijn van een professionele sportbeoefening,
  • die het gevolg zijn van competitiesporten (met inbegrip van trainingen) waarbij dieren, voertuigen (met of zonder motor) of motorboten worden gebruikt,
  • die zijn opgetreden tijdens expeditiereizen, bergwandelingen boven de 5.000 m, zwemactiviteiten op meer dan 25 mijl van de kust,
  • die het gevolg zijn van diepzeeduiken op een diepte van meer dan 20 m of van speleologie,
  • die het gevolg zijn van een doelbewuste actie van de Verzekerde,
  • die het gevolg zijn aan een deelname van de Verzekerde aan een volksbeweging, knokpartij, terroristische actie, tenzij in het geval van wettige zelfverdediging,
 • Elke pathologie van de wervelkolom en paravertebrale aandoeningen en hun gevolgen en resultaten tenzij de pathologie in kwestie het gevolg is van een ongeval na het in voege treden van de waarborgen,
 • De gevolgen van een zelfmoordpoging.

In geval van overlijden van de Verzekerde ingevolge een uitgesloten risico zoals bepaald in artikel 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden, en eventueel in de Bijzondere Voorwaarden, alsook in de wettelijke normen inzake de

levensverzekering, zal de Verzekeraar aan de Begunstigde het deel van de betaalde premie betalen dat betrekking heeft op de periode volgend op de datum van overlijden, en dat niet opgeslorpt is door de dekking van het risico,

waarbij dit beperkt is tot de verzekerde uitbetaling in geval van overlijden. Het gedeelte van de niet-opgeslorpte premie, zoals hierboven vermeld, zal netto uitbetaald worden na aftrek van alle commissiekosten van (een)

tussenperso(o)n(en), van de door de Verzekeraar betaalde taks alsook van de dossierkosten.

Artikel 13. Specifieke uitsluitingen voor de waarborg V.T.A

Naast de uitsluitingen vermeld in de artikels 11 en 12 zijn onderstaande bijkomende uitsluitingen van toepassing voor de waarborg V.T.A.:

 • behandelingen in een kuuroord of ontwenningskuren,
 • fibromyalgie of chronische vermoeidheid,
 • psychische aandoeningen van het type angstdepressie, neurose, psychose, neuropsychose of van het neuropsychiatrische type en de gevolgen of resultaten ervan, tenzij in geval van hospitalisatie voor een duurtijd van meer dan 15 dagen,
 • de werkonderbreking tijdens het wettelijk bevallingsverlof of de verplichte onderbreking van de beroepsactiviteit omwille van een zwangerschap.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in