Prévicar – Schuldsaldoverzekering voor het dekken van een autolening met eindwaarde.

BELEID INZAKE DE VERGOEDING VAN DE TUSSENPERSONEN

In toepassing van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen zoals gewijzigd bij de Wet van 6 december 2018, Wet tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie. B.S.,18/12/2018.

AFI ESCA vergoedt haar tussenpersonen op twee verschillende wijzen:

Deze synthese geeft een overzicht van de verschillende vergoedingen uitbetaald door AFI ESCA aan haar tussenpersonen.


Voor meer gedetailleerde informatie, vragen wij u om u tot de maatschappij of uw makelaar te wenden.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in