Oplossingen op het vlak van schuldsaldoverzekeringen

protectim-nl

Uw verzekering tegen de onzekerheden van het leven

Best Aankoop – Test Aankoop

Uw bank kiezen voor uw hypothecaire lening, dat is belangrijk. Uw verzekeraar kiezen om uw lening te verzekeren, dat is essentieel: in geval van moeilijkheden, moet u kunnen rekenen op uw verzekering. Tijdens de volledige duur van uw krediet staat Protectim aan uw zijde om het hoofd te bieden aan het onverwachte.

En aangezien een lening vaak het engagement van een leven is, is Protectim zo opgesteld om u in de tijd te begeleiden, waarbij u de grootste flexibiliteit heeft. Uw verzekeringscontract past zich aan uw situatie aan zo vaak als nodig en uw onroerend goed wordt steeds verder afbetaald ongeacht de onzekerheden die het leven biedt, opdat iedereen zijn immobiliënprojecten kan verwezenlijken, met een gerust hart.

Kies voor uw hypothecaire lening uw verzekeraar even zorgvuldig als uw bankier…

Algemene voorwaarden Protectim

Financiële infofiche Levensverzekering

Verhoogde gezondheidsrisicos

Protectim — Uw lening verzekeren tegen de beste voorwaarden

De sterke punten

 • Een verzekering die toegankelijk is voor iedereen

  Want iedereen die leent moet kunnen genieten van een verzekering die hij weloverwogen heeft gekozen.
  Protectim richt zich tot iedereen die leent, van 18 tot 80 jaar. Dankzij de gepersonaliseerde studie van de financiële en medische gegevens kan AFI ESCA een contract op maat opstellen, dat zo dicht mogelijk aansluit bij de verwachtingen van iedereen. De premies houden rekening met de volgende specifieke elementen en maken een aangepast tariefvoorstel mogelijk: leeftijd, korting voor niet-rokers, specifieke maatregelen voor sporters, risicoberoepen of verzwaarde gezondheidsrisico’s. Protectim denkt aan alles en gaat van kracht op de dag van het verlijden van de akte.

 • Een volledige lijst van oplossingen

  Want door uw leningsverzekering te personaliseren, wordt de duurzaamheid ervan gegarandeerd.

 • De aanpasbaarheid van de waarborgen

  Want dankzij de soepelheid van een verzekeringscontract bent u op alle mogelijkheden voorbereid.
  Aangezien de toekomst vaak onvoorspelbaar is, kunnen de waarborgen met een volledige vrijheid worden aangepast. De betalingsfrequentie kan zonder kosten worden veranderd en, in geval van een gedeeltelijke terugbetaling van de lening of aanpassing van het contract, zullen de raadgevers van AFI ESCA de situatie up to date brengen. De keuze van de parameters van de premies laten wij over aan de onderschrijver: variabele premies elk jaar (in verhouding tot de leeftijd en het schuldsaldo), ofwel vaste premies (in verhouding tot de leeftijd op het ogenblik van de onderschrijving).

 • Een aantrekkelijk en aangepast tarief

  Want bij een product op maat hoort een rechtvaardige prijs.

 • Een antwoord op elk type lening

  Hoofdverblijfplaats, investering met het oog op verhuur, kredietherstructurering en professionele lening.
  Protectim kan persoonlijk of professioneel worden onderschreven en kan meerdere leningen dekken. Of het nu gaat om de aankoop van een hoofdverblijfplaats, een investering met het oog op verhuur, een kredietherstructurering of een professionele lening, Protectim verzekert alle onzekerheden van het leven (langdurige ziekte, invaliditeit) en biedt een waarborg overlijden aan tot 90 jaar.

 • De beste waarborgen geven

  Een essentiële reactiesnelheid tegen de onzekerheden van het leven
  Bovenop de volledige waarborgen die in het contract omvat zitten, biedt Protectim de mogelijkheid om twee bijkomende opties te onderschrijven: Volledige blijvende invaliditeit en Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Vraag een offerte

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in