Crédit conso – Beleid inzake de vergoeding van de tussenpersonen

In toepassing van de Europese richtlijn op de financiële markten MIFID, onlangs uitgebreid naar de verzekeringssector, volgt hierna het beleid van AFI ESCA inzake de vergoeding van haar tussenpersonen.

AFI ESCA vergoedt haar tussenpersonen op drie verschillende wijzen:

  • De basiscommissie op de premies
    Deze commissie wordt berekend door een commissietarief toe te passen op de geïnde premies, variabel afhankelijk van de verdeelde producten. Hierdoor kunnen de tussenpersonen vergoed worden voor hun activiteit van bemiddeling en advies in het kader van de intekening en de opvolging van een contract. Zij wordt automatisch afgehouden van de door de klant betaalde premies, exclusief dossierkosten en taksen. Het tarief ervan wordt bepaald door een specifieke overeenkomst getekend tussen de tussenpersoon en de maatschappij. Dit tarief valt tussen de 0% en 40%.
  • De rappelcommissie
  • Dossierkosten van 0 tot 140 € (+60€ voor de maatschappij)

De rappelcommissie heeft als doel een bijkomende vergoeding toe te kennen aan de tussenpersonen wanneer zij een bijkomende dienst verlenen aan de klant door bepaalde voorzieningen te gebruiken die door de maatschappij ter beschikking gesteld worden (volgens de criteria bepaald door de maatschappij). Zij wordt berekend volgens de op jaarbasis berekende productie. Ze wordt toegekend volgens de voorwaarden bepaald door de bijzondere overeenkomst ondertekend tussen de verzekeringstussenpersoon en de maatschappij.

Deze commissievergoeding heeft geen enkele invloed op de commerciële premie die de klant betaalt.

Deze synthese geeft een overzicht van de verschillende vergoedingen uitbetaald door AFI ESCA aan haar tussenpersonen. Voor meer gedetailleerde informatie, vragen wij u om u tot de maatschappij of uw makelaar te wenden.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in