Prévicar – Schuldsaldoverzekering voor het dekken van een autolening met eindwaarde.

Extract van de Algemene Voorwaarden

Artikel 10. Uitsluitingen betreffende de waarborg Overlijden

Er wordt geen enkele waarborg gegeven indien het schadegeval het gevolg is van:

In geval van overlijden van de Verzekerde ingevolge een risico dat uitgesloten is zoals bepaald in artikel 10 van onderhavige Algemene Voorwaarden, en eventueel in de Bijzondere Voorwaarden, alsook door de wettelijke normen inzake de levensverzekering, zal de Verzekeraar aan de Begunstigde het deel van de betaalde premie betalen dat betrekking heeft op de periode volgend op de datum van het overlijden, en dat niet opgeslorpt is door de dekking van het risico.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in