FAQ

Vragen/Antwoorden :
schuldsaldo

Heeft u een vraag ? Klik hier

Waarom een schuldsaldoverzekeringscontract onderschrijven?

Een hypotheeklening is meestal vereist door de banken.
Een langdurig ziekte, invaliditeit, of erger een overlijden, we kunnen het niet voorkomen; het is dus belangrijk om gerust te zijn over de materiële aspecten wanneer men bezorgt zijn over de toekomst van onze familieleden.

Wat zijn de waarborgen?

Het contract bevat één verplichte waarborg “Overlijden”.
Twee bijkomende waarborgen zijn ook beschikbaar :

  • Volledige Blijvende Invaliditeit of V.B.I. overeenkomt wanneer hij niet langer in staat is om gelijk welke bezoldigde activiteit uit te voeren en dit, voor permanente duur.
  • Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid of V.T.A., wanneer hij volledig arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval of een ziekte en daardoor geen enkele bezoldigde activiteit kan uitoefenen.

3 combinaties zijn mogelijk :

  • Overlijden alleen 
  • Overlijden + V.B.I.
  • Overlijden + V.B.I. + V.T.A.

Wat voorziet mijn contract in geval van schade?

  • Voor de waarborgen Overlijden en V.B.I., wordt het overblijvende verschuldigde saldo aan de begunstigde gestort.
  • Voor de waarborg V.T.A., neemt de verzekeraar vanaf de 91e dag de terugbetalingen van de leningen voor zijn rekening voor de volledige ongeschiktheidsperiode, beperkt tot 36 maanden.

Welke zijn de formaliteiten in geval van schade?

In geval van schade, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de maatschappij. Er wordt u bewijsstukken gevraagd, naargelang de schade.

Wat moet ik doen in geval van een gedeeltelijke terugbetaling of wijziging van mijn lening?

Stuur ons binnen een termijn van 2 maanden een attest van uw kredietlener waarin vermeld de datum en het bedrag van de terugbetaling, samen met uw aflossingstabel zodat de maatschappij het aanhangsel aan uw contract kan opmaken.

In geval van wijziging, zoals bv. een toenemende duurtijd of kapitaal of bijkomende waarborgen, een aanvraag om medische informatie kan worden gevraagd.

Wat moet ik doen in geval van vroegtijdige terugbetaling?

In geval van een volledige vroegtijdige terugbetaling, stuur ons het attest van de volledige terugbetaling van uw lening op, opgemaakt door de kredietlener met uw bankgegevens en een copie van uw identiteitskaart.

Hoe kan ik mijn contract verbreken?

U kunt uw contract op elk moment verbreken door middel van een aangetekend schrijven, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitsbewijs.
In elk geval is het akkoord van de kredietlener nodig indien deze de begunstigde is, alsook hun volmacht om ons te bevrijden van onze verplichtingen ten opzichte van hen.

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen