‘recht om te vergeten’ voor personen genezen van kanker na 10 jaar

De wet van 4 april 2019 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2019 waardoor de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen aldus gewijzigd wordt.

Zij voert een “recht om vergeten te worden” in in de wetgeving betreffende de verzekeringen.

Dit “recht om vergeten te worden” heeft als doel om mensen die genezen zijn van kanker de mogelijkheid te bieden om gemakkelijker een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Deze wet heeft niet enkel betrekking op de schuldsaldoverzekeringen afgesloten als dekking van een hypothecair krediet met het oog op de aankoop of de verbouwing van een eigen en enige woning, maar ook op de schuldsaldoverzekeringen afgesloten als dekking van een professioneel krediet.

De wet betreffende het recht om vergeten te worden treedt in werking op de eerste dag van de tiende maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 1 februari 2020.

U zult op het juiste moment meer informatie hierover terugvinden op de website www.abcassurance.be.

Wenst u een gepersonaliseerd aanbod ?
Bijkomende informatie ?

Vul ons formulier online in