BELEID INZAKE DE VERGOEDING VAN DE TUSSENPERSONEN

PREVINDI – tijdelijk overlijdenBeleid
inzake de vergoeding van de tussenpersonen

In toepassing van de Europese richtlijn op de financiële markten MIFID, onlangs uitgebreid naar de verzekeringssector, volgt hierna het beleid van AFI ESCA inzake de vergoeding van haar tussenpersonen.

AFI ESCA vergoedt haar tussenpersonen:

  • De basiscommissie op de premies

    Deze commissie wordt berekend door een commissietarief toe te passen op de geïnde premies, variabel afhankelijk van de verdeelde producten. Hierdoor kunnen de tussenpersonen vergoed worden voor hun activiteit van bemiddeling en advies in het kader van de intekening en de opvolging van een contract. Zij wordt automatisch afgehouden van de door de klant betaalde premies, exclusief dossierkosten en taksen. Het tarief ervan wordt bepaald door een specifieke overeenkomst getekend tussen de tussenpersoon en de maatschappij. Dit tarief valt tussen de 0% en 40.

Deze synthese geeft een overzicht van de verschillende vergoedingen uitbetaald door AFI ESCA aan haar tussenpersonen. Voor meer gedetailleerde informatie, vragen wij u om u tot de maatschappij of uw makelaar te wenden.

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen