Lijst van uitsluitingen

PREVINDI – Tijdelijke overlijdensuitkering

Uittreksel uit de Algemene voorwaarden

ARTIKEL 11 UITSLUITINGEN

Er wordt geen dekking verleend indien het schadegeval het gevolg is van een van de volgende feiten:

 • Zelfmoord tijdens het 1e jaar van het contract ;
 • Burgeroorlog of buitenlandse oorlog, oproer, opstand waar de gebeurtenissen ook plaatsvinden en wie de hoofdrolspelers ook zijn, onder de voorwaarden die bepaald kunnen worden door de
 • Belgische toezichthoudende overheid inzake levensverzekering bij gewapend conflict;
 • Misdrijven of misdrijven begaan door de verzekerde vrijwillig als dader of mededader, waarvan hij de gevolgen had kunnen voorzien;
 • De directe of indirecte gevolgen van explosies of het vrijkomen van hitte of straling ten gevolge van de transmutatie van atoomkernen;
 • Aandoeningen of ongevallen die medisch gediagnosticeerd zijn op een datum vóór de ingangsdatum van de dekking.
 • De gevolgen van ziekten en ongevallen die bij de Verzekeraar zijn aangegeven, zijn echter gedekt, tenzij ze onder een uitsluiting vallen die in de Bijzondere Voorwaarden is aangegeven;
 • Ongevallen veroorzaakt door de Verzekerde die een voertuig of een gemotoriseerd vaartuig bestuurt terwijl hij onder invloed is (alcoholgehalte in het bloed groter dan of gelijk aan 0,5 g/l);
 • Gebruik van verdovende middelen of drugs, al dan niet als zodanig gedefinieerd door de wet, die niet zijn voorgeschreven door een arts;
 • Vliegen in een luchtvaartuig dat geen luchtwaardigheidscertificaat heeft of waarvoor de piloot geen geldig certificaat of brevet heeft, of vliegen in een deltavlieger of een ander vergelijkbaar luchtvaartuig: ULM, deltavlieger, paraglider, enz;
 • Beoefening van de volgende sporten: parachutespringen, bungeejumpen, speleologie.

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen