LIJST VAN DE UITSLUITINGEN

Prévicar – Schuldsaldoverzekering
om een autolening met eindwaarde te dekken.

Extrait des Conditions Générales

Artikel 10 – Uitsluitingen met betrekking tot de dekking Overlijden

Er wordt geen dekking verleend indien het schadegeval het gevolg is van de volgende gebeurtenissen:

  • Zelfmoord tijdens het 1ste jaar van het contract ;
  • Burgeroorlog of buitenlandse oorlog, oproer, opstand waar de gebeurtenissen ook plaatsvinden en door wie de hoofdrolspelers ook zijn, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald door de FSMA betreffende de levensverzekering bij gewapend conflict;
  • Misdrijven of misdrijven begaan door de verzekerde vrijwillig als dader of mededader en waarvan hij de gevolgen kon voorzien;
  • De directe of indirecte gevolgen van explosies of het vrijkomen van hitte of straling ten gevolge van de transmutatie van atoomkernen;
  • Aandoeningen of ongevallen die medisch gediagnosticeerd zijn op een datum voorafgaand aan de ingangsdatum van de dekking;
  • Ongevallen veroorzaakt door de Verzekerde in staat van dronkenschap (alcoholgehalte in het bloed groter dan of gelijk aan 0,5 g/l);
  • Het gebruik van verdovende middelen of drugs, al dan niet als zodanig gedefinieerd door de wet, die niet zijn voorgeschreven door een arts;
  • Vliegen met een luchtvaartuig zonder bewijs van luchtwaardigheid of waarvoor de piloot geen geldig certificaat of brevet heeft, of vliegen met een deltavlieger of een ander vergelijkbaar luchtvaartuig: ULM, deltavlieger, paraglider;
  • Beoefening van de volgende sporten: parachutespringen, bungeejumpen, speleologie.

In geval van overlijden van de Verzekerde als gevolg van een uitgesloten risico zoals gedefinieerd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, en indien van toepassing

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen