INFORMATIONS

Beleid over het gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies en doen dit in overeenstemming met de regels die zijn opgelegd door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voordat u verder gaat met surfen, moet u het deponeren van cookies van derden die door deze website worden gebruikt en bedoeld zijn om u video’s, knoppen voor delen, feedback van sociale platforms, enz. aan te bieden, accepteren of weigeren.

Sommige van deze cookies zijn echter noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd als u deze site wilt bezoeken (zie hieronder). Andere cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. U kunt deze cookies weigeren als u dat wilt.

A. Wat zijn cookies?

Bepaalde functies op deze site (inhoud delen op sociale netwerken, video’s direct afspelen) zijn afhankelijk van diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze functies maken gebruik van cookies om deze sites in staat te stellen uw browsen te volgen.

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende site. Op deze manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden worden.

Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

B. Waarom gebruiken wij cookies?

De beheerder van deze website gebruikt cookies voor de volgende diensten:

1. Publieksmeting en adverteren

Google

https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr

2. Sociale netwerken

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies

3. Video’s

Dailymotion

http://www.dailymotion.com/legal/privacy

YouTube

https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/

Vimeo

http://vimeo.com/privacy

4. Nieuwsbrief

MailChimp

https://mailchimp.com/legal/privacy/

C. Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wilt weten welke cookies op je apparaat zijn geïnstalleerd of als je ze wilt verwijderen, kun je een instelling in je browser gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de helpfunctie of handleiding van uw browser.

D. Welke cookies kunt u niet weigeren?

Als u tijdens het surfen op onze website besluit om de installatie van cookies in uw browser te weigeren, kunnen sommige cookies niet worden geweigerd en worden ze toch geïnstalleerd. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

Het gaat om de volgende cookies:

Gegevens beheerder

Cookie Doel
_GRECAPTCHA Noodzakelijk voor het contactformulier
viewed_cookie_policy Toestemming voor cookies
CookieLawInfoConsent Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-others Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-advertisement Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-analytics Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-performance Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-functional Toestemming voor cookies
cookielawinfo-checkbox-necessary Toestemming voor cookies
pll_language Taal van de site

————————————————————

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is :

Dénomination AFI ESCA Belgique
Adresse du site web https://www.afi-esca.be/
Adresse postale de l’établissement/Siège social Chaussée de Nivelles, 81, 1420, Braine l’alleud
Adresse e-mail Contact.belgique@afi-esca.com
Téléphone 02/388.01.80

Doel van de gegevensverwerking

Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt om gegevens te verwerken en uit te wisselen in het kader van de verwerking van het dossier en voor de volgende doeleinden:

Quelles données personnelles ? Finalité Comment avons-nous obtenu ces données ? Durée de conservation Communication à d’autres personnes
Données provenant de formulaires (coordonnées, etc.) Réponse à votre demande d’informations sur nos services Directement de la personne concernée Un an après la dernière communication Pas de communication externe
Cookies Voir la politique en matière de cookies Directement de la personne concernée Voir la politique en matière de cookies Voir la politique en matière de cookies
Coordonnées Exécution du contrat
Facturation des services Respect des obligations légales
Directement de la personne concernée Sept ans après l’exercice comptable annuel suivant la facturation des services Comptable
Administrations fiscales et sociales
Avocat et huissier
Coordonnées Promotion de services (notamment pour la newsletter)
Mesure d’audience
Directement de la personne concernée De l’inscription jusqu’au désabonnement Notre agence de publicité
Voir la politique en matière de cookies

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en het onderhoud van onze website (Caractère Advertising) kan alleen in uitzonderlijke gevallen toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens en als dit noodzakelijk is voor het technisch beheer van onze website.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven.

Minderjarigen

Het gebruik van deze website en de daarop gepresenteerde diensten is verboden voor personen jonger dan 16 jaar of de leeftijd die wordt bepaald door de toepasselijke nationale wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, die niet lager mag zijn dan 13 jaar, tenzij toestemming is gegeven of toegestaan door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind.

Uw rechten

U hebt het recht om controle te houden over uw persoonlijke gegevens. Als u een vraag of probleem hebt met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op. Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen we binnen een maand reageren. Bij uitzondering kan deze periode worden verlengd (tot maximaal drie maanden), maar dan zullen we u binnen een maand de reden geven.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.

Als u er vandaag mee instemt om uw gegevens te verstrekken en te laten verwerken, kunt u uw toestemming later altijd weer intrekken. In dat geval is het echter niet altijd mogelijk om alle gegevens te verwijderen, afhankelijk van eventuele wettelijke verplichtingen om ze te bewaren.U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie er toegang toe heeft.

U hebt het recht om te vragen welke informatie over u is opgeslagen en om correcties aan te vragen als de informatie onjuist is.

U hebt het recht om alle informatie over u te ontvangen die is opgeslagen in een draagbaar en leesbaar formaat.

Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt en u op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens wordt geschonden.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Pressestraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be.

AFI ESCA
Partner worden ?

Met 100 jaar ervaring en kennis, werk met ons samen,
het betekent zorgen voor een efficiënt en schaalbaar resultaat.

Leer ons kennen